logo
Vergoed

 

 

Dieetzorg is door uw zorgverzekeraar voor drie uur opgenomen in de basisverzekering*. Al onze diëtisten zijn opgeleid voor directe toegankelijkheid, dit betekent dat u in principe een afspraak met ons kunt maken zónder verwijsbrief van uw huisarts. Sommige verzekeraars accepteren echter alleen behandeling met verwijsbrief, raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.

 

In 2021 hebben wij een contract met bijna alle zorgverzekeraars, er is alleen geen contract met zorgverzekeringen die vallen onder het label Caresq, dit betreffen de merken Aevitea en Eucare. Wanneer u hier verzekerd bent, bent u verantwoordelijk voor het betalen van de rekening van het consult en zal Caresq een deel vergoeden wanneer u de rekening bij hen indient.

 

Het is mogelijk dat u na gebruik van deze 3 uur in de basisverzekering nog aanspraak kunt maken op uw aanvullende verzekering. Raadpleeg ook hiervoor uw polisvoorwaarden.

 

De factuur wordt meestal direct bij de zorgverzekeraar ingediend. De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt, bestaat uit 2 componenten:

  

1. Directe tijd

De tijd waar u als cliënt aanwezig bent.

 appel

2. Indirecte tijd 

De tijd die de diëtist besteedt aan het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies (hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig). Deze tijd wordt gedeclareerd onder individueel dieetvoorschrift. 

 

De totale behandeltijd wordt afgerond op kwartieren.

 

De consulten die buiten de vergoedingen vallen worden in rekening gebracht.

Dit geldt ook voor afspraken die niet of niet 24 uur van te voren zijn afgemeld.

 

Eerste consult
(60-75 min.)

Individueel dieetvoorschrift
(15 min.)

Vervolgconsult
(15 min.)
Vervolgconsult
(30 min.)

Telefonische zitting
(15 min.)
Telefonische zitting
(30 min.)

Huisbezoek (toeslag)

80-100


20


20

40


20

40


22

euro


euro


euro

euro


euro

euro


euro

 * De basisverzekering kent een eigen risico voor volwassenen. Dieetzorg die uit de basisverzekering wordt vergoed, gaat ten koste van uw eigen risico wanneer dit nog niet opgemaakt is. Een uitzondering is de hiernaast genoemde ketenzorg.